Siirry sisältöön

Suomen Pankin blogin kommentointisäännöt

Suomen Pankin blogissa julkaistaan lukijoiden kommentteja, jotka liittyvät blogin aiheeseen ja ovat hyvän tavan sekä blogin kommentointia koskevien sääntöjen mukaisia.

Blogin ylläpidosta ja toimittamisesta vastaa Suomen Pankin viestintäyksikkö, blogit(at)bof.fi.

Blogeja voi kommentoida Disqus-palvelun avulla. Suomen Pankki ei vastaa Disqus-palvelun ylläpidosta ja saatavuudesta. Disqus-palvelun säännöt ovat luettavissa palvelun verkkosivuilta (englanniksi).

Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua. Tarkistus hoidetaan arkisin virka-aikana. Kommentit julkaistaan joko sellaisinaan tai jätetään julkaisematta. Kommentteja ei muokata. Jo julkaistu blogikommentti voidaan poistaa, jos siihen ilmenee myöhemmin tarvetta.

Lainvastaiset, epäasialliset ja hyvän tavan vastaiset kommentit jätetään julkaisematta.

Kirjoittajat vastaavat lähettämänsä kommenttiviestin sisällöstä ja oikeellisuudesta. Kommentteja otetaan vastaan sillä kielellä, jolla blogi on kirjoitettu. Tekstin tulee olla lukukelpoista ja kirjoittajan itsensä laatimaa.

Blogia saa käyttää tietolähteenä vapaasti, mutta lähteenä tulee mainita Suomen Pankin blogi.

 

Blogin kommentti jätetään julkaisematta tai voidaan poistaa seuraavista syistä:

a) Kommentti on lainvastainen.

Esimerkiksi
- loukkaa toisen kunniaa
- levittää toisen yksityisyyttä koskevia tietoja
- levittää salassa pidettäviä tietoja
- kiihottaa kansanryhmää vastaan
- yllyttää rikokseen.

Kaikki lainvastaiset teot on määritelty Suomen lainsäädännössä.

b) Kommentti on asiaton.

Esimerkiksi
- sisältää kiroilua tai alatyylisiä ilmaisuja
- linkittää internet-aineistoon, joka ei tue keskustelun aihetta tai on muuten asiaton.

Viestin asiattomuus ratkaistaan tapauskohtaisesti. Asiattomalla nimimerkillä kirjoitetut kommentit jätetään julkaisematta.

c) Kommentti on loukkaava.

Esimerkiksi
- henkilöä loukkaava
- henkilöryhmää loukkaava

d) Kommentti on aiheeseen liittymätön.

Esimerkiksi
- sen viesti ei liity keskustelun kohteena olevaan aiheeseen.

Kommenteissa ei myöskään julkaista
- kaupallisia viestejä
- yksityishenkilön henkilö- tai yhteystietoja sisältäviä viestejä.

Latauslista