Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
36 kuvio kuviota

Kulutuksen kasvu oli kriisin aikana sitä hitaampaa, mitä velkaantuneempia kotitaloudet olivat ennen kriisiä

Jos riskit toteutuvat, uhkaa taloutta noidankehä

Suomen kotitalouksien velkaantuneisuus historiallisesti suurta

Asuntovelallisten velat kotitalouden velka-tulosuhteen mukaan

Tuloihin nähden suuret velat yleistyneet asuntovelallisilla

Uusien asuntolainanottajien velka suhteessa tuloihin keskimäärin kolminkertainen

Perusskenaariossa velka-tulossuhteiden muutos ilman rajoituksia maltillista

Tulosidonnaisella velkakatolla perusskenaariossa vain pieni vaikutus

Latauslista