Artikkelin sisältö

Ennustetaulukot

Ennuste vuosille 2017–2019

Suomen talouden ennusteluvut vuosiksi 2017–2019 (päivitys maaliskuussa 2017).

Maaliskuu 2017

1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT     
Lähde: Suomen Pankki maaliskuu 2017.     
Viitevuoden 2010 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019
Bruttokansantuote markkinahintaan 0,3 1,6 1,6 1,5 1,3
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 3,1 2,0 2,2 1,7 1,5
Tavaroiden ja palveluiden vienti 2,0 0,7 2,9 2,7 2,4
Yksityinen kulutus 1,5 2,0 1,3 0,9 1,0
Julkinen kulutus 0,1 0,0 -0,1 0,5 -0,2
Yksityiset kiinteät investoinnit 2,6 6,3 4,0 2,6 2,4
Julkiset kiinteät investoinnit -4,9 0,7 1,6 0,0 0,3

 

Lähde: Suomen Pankki maaliskuu 2017.
2. KYSYNTÄERIEN VAIKUTUS KASVUUN1
  2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019
BKT, määrän prosenttimuutos 0,3 1,6 1,6 1,5 1,3
Nettovienti -0,4 -0,5 0,2 0,4 0,3
Kotimainen kysyntä pl. varastojen muutos 1,1 2,2 1,5 1,1 1,0
Siitä: Kulutus 0,8 1,1 0,7 0,6 0,5
         Investoinnit 0,2 1,1 0,8 0,5 0,5
Varastojen muutos ja tilastollinen ero -0,3 -0,1 -0,1 0,0 0,0
1 Suomen Pankin laskelmat. Vuosittaiset kasvuluvut edellisen vuoden arvopainoin. 

  

Lähde: Suomen Pankki maaliskuu 2017. 
3. HUOLTOTASE, HINNAT     
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019
Bruttokansantuote markkinahintaan 112,0 112,9 113,6 114,4 115,8
  1,7 0,8 0,6 0,7 1,1
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 100,9 99,0 102,3 105,0 107,4
  -3,7 -1,8 3,3 2,7 2,3
Tavaroiden ja palveluiden vienti 103,0 100,5 103,1 105,3 107,5
  -1,1 -2,4 2,6 2,2 2,0
Yksityinen kulutus 110,6 111,3 112,4 113,6 115,1
  0,4 0,6 1,0 1,1 1,3
Julkinen kulutus 113,1 114,3 113,7 113,9 114,6
  0,7 1,0 -0,5 0,2 0,6
Yksityiset kiinteät investoinnit 109,5 111,4 113,9 115,6 117,9
  0,5 1,8 2,2 1,5 2,1
Julkiset kiinteät investoinnit 110,2 110,7 112,6 113,4 114,3
  0,0 0,4 1,8 0,7 0,8
Vaihtosuhde, tavarat ja palvelut 102,1 101,4 100,8 100,3 100,0
  2,8 -0,6 -0,7 -0,5 -0,3

 

Lähde: Suomen Pankki maaliskuu 2017. 
4. HUOLTOTASE KÄYVIN HINNOIN
Milj. euroa ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019
Bruttokansantuote markkinahintaan 209 511 214 480 219 217 224 070 229 584
  2,0 2,4 2,2 2,2 2,5
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 77 810 77 924 82 252 85 908 89 207
  -0,7 0,1 5,6 4,4 3,8
Kokonaistarjonta 287 321 292 404 301 468 309 977 318 792
  1,2 1,8 3,1 2,8 2,8
Tavaroiden ja palveluiden vienti 77 186 75 850 80 078 84 066 87 816
  0,9 -1,7 5,6 5,0 4,5
Kulutus 166 847 170 454 172 931 175 758 178 833
  1,5 2,2 1,5 1,6 1,7
Yksityinen kulutus 115 761 118 811 121 598 124 046 126 923
  1,9 2,6 2,3 2,0 2,3
Julkinen kulutus 51 086 51 643 51 333 51 712 51 909
  0,7 1,1 -0,6 0,7 0,4
Kiinteät investoinnit 42 867 45 792 48 418 50 110 52 099
  1,5 6,8 5,7 3,5 4,0
Yksityiset kiinteät investoinnit 34 694 37 526 39 870 41 505 43 397
  3,1 8,2 6,2 4,1 4,6
   Julkiset kiinteät investoinnit 8 173 8 266 8 548 8 606 8 702
  -4,9 1,1 3,4 0,7 1,1
Varastojen muutos ja tilastovirhe 421 308 42 43 43
% edellisen vuoden kokonaiskysynnästä -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0
Kokonaiskysyntä 287 321 292 404 301 468 309 977 318 792
  1,2 1,8 3,1 2,8 2,8
Kotimainen kokonaiskysyntä 210 135 216 554 221 390 225 911 230 976
  1,3 3,1 2,2 2,0 2,2
Lähde: Suomen Pankki maaliskuu 2017. 
5. HUOLTOTASE, % BKT:stä     
Käyvin hinnoin     
  2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019
Bruttokansantuote markkinahintaan 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 37,1 36,3 37,5 38,3 38,9
Tavaroiden ja palveluiden vienti 36,8 35,4 36,5 37,5 38,2
Kulutus 79,6 79,5 78,9 78,4 77,9
Yksityinen kulutus 55,3 55,4 55,5 55,4 55,3
Julkinen kulutus 24,4 24,1 23,4 23,1 22,6
Kiinteät investoinnit 20,5 21,4 22,1 22,4 22,7
Yksityiset kiinteät investoinnit 16,6 17,5 18,2 18,5 18,9
   Julkiset kiinteät investoinnit 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8
Varastojen muutos ja tilastovirhe 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
Kokonaiskysyntä 137,1 136,3 137,5 138,3 138,9
Kotimainen kokonaiskysyntä 100,3 101,0 101,0 100,8 100,6

 

6. KESKEISET HINNAT
Lähde: Suomen Pankki maaliskuu 2017. 
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi, 2005 = 100 100,0 100,4 101,4 102,4 103,7
  -0,2 0,4 1,0 1,0 1,3
Kuluttajahintaindeksi, 2005 = 100 119,3 119,7 120,8 122,1 123,8
  -0,2 0,4 0,9 1,0 1,4
Yksityisen kulutuksen hinta 110,6 111,3 112,4 113,6 115,1
  0,4 0,6 1,0 1,1 1,3
Yksityisten investointien hinta 109,5 111,4 113,9 115,6 117,9
  0,5 1,8 2,2 1,5 2,1
Tavaroiden ja palvelujen viennin hinta 103,0 100,5 103,1 105,3 107,5
  -1,1 -2,4 2,6 2,2 2,0
Tavaroiden ja palvelujen tuonnin hinta 100,9 99,0 102,3 105,0 107,4
  -3,7 -1,8 3,3 2,7 2,3
Arvonlisäyksen hinnat    
BKT tuottajahintaan 111,8 112,7 113,1 114,0 115,3
  1,8 0,7 0,4 0,8 1,2

 

Lähde: Suomen Pankki maaliskuu 2017. 
7. ANSIOTASO JA TUOTTAVUUS     
Prosenttimuutos edellisestä vuodesta          
  2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019
Koko talous          
   Ansiotaso1 1,4 1,2 0,4 1,0 1,6
   Palkansaajakorvaukset palkansaajaa kohti 1,6 1,0 -1,0 0,6 1,2
   Yksikkötyökustannukset 0,9 -0,1 -1,9 -0,2 0,5
   Tuottavuus työllistä kohti 0,7 1,2 1,0 0,8 0,7
1 Ansiotason kehityksessä on huomioitu kiky-sopimukseen sisältyvän työajan pidennyksen tuntikohtaisten keskiansioiden kehitystä hidastava vaikutus

 

Lähde: Suomen Pankki maaliskuu 2017.
8. TYÖVOIMATASE     
1 000 henkeä ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta          
  2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019
Työvoimatiedustelun mukaan, 15 – 74-vuotiaat          
Työlliset 2 438 2 447 2 461 2 479 2 492
  -0,4 0,4 0,6 0,7 0,6
Työttömät 252 236 230 224 220
  8,7 -6,4 -2,3 -2,7 -1,6
Työvoima 2 690 2 683 2 692 2 703 2 713
  0,4 -0,2 0,3 0,4 0,4
Työikäinen väestö, 15 – 64-vuotiaat 3 476 3 463 3 453 3 445 3 438
  -0,4 -0,4 -0,3 -0,2 -0,2
Työvoimaosuus, % 65,6 65,3 65,3 65,4 65,5
Työttömyysaste, % 9,4 8,8 8,6 8,3 8,1
Työllisyysaste, 15 – 64-vuotiaat, % 68,1 68,7 69,3 69,9 70,4

 

Lähde: Suomen Pankki maaliskuu 2017. 
9. JULKISYHTEISÖJEN TULOT, MENOT, RAHOITUSASEMA JA VELKA     
% BKT:stä          
  2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019
Julkisyhteisöjen tulot 54,2 54,5 53,4 53,1 52,7
Julkisyhteisöjen menot 57,0 56,4 55,5 55,0 54,4
Julkisyhteisöjen perusmenot 55,8 55,4 54,6 54,1 53,5
Julkisyhteisöjen korkomenot 1,2 1,0 0,9 0,9 0,8
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto -2,7 -2,0 -2,1 -1,9 -1,7
Valtion nettoluotonanto -3,0 -2,6 -2,5 -2,1 -1,6
Kuntien nettoluotonanto -0,6 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3
Sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto 0,9 1,0 0,7 0,5 0,3
Julkisyhteisöjen perusrahoitusasema -1,6 -0,9 -1,2 -1,0 -0,8
Julkisyhteisöjen velka (EDP) 63,5 63,5 64,9 65,8 66,2
Valtion velka 47,6 47,6 49,1 50,1 50,6
Kokonaisveroaste 44,0 44,4 43,5 43,4 43,1

 

Lähde: Suomen Pankki maaliskuu 2017.       
10. SUOMEN KANSAINVÄLINEN TALOUDELLINEN YMPÄRISTÖ     
EKP:n asiantuntijoiden ennuste          
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta          
  2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019
Suomen vientimaiden tuonti 113,1 115,4 119,2 123,5 128,0
  0,1 2,0 3,3 3,6 3,6
Suomen vientimaiden vientihinta (pl. öljy), kansallisina valuuttoina 102,5 101,0 104,6 107,3 109,7
  -0,5 -1,4 3,6 2,6 2,3
Suomen vientimaiden vientihinta (pl. öljy), euroina 99,7 95,6 100,8 103,3 105,7
  0,1 -4,0 5,4 2,5 2,3
Teollisuuden raaka-ainehinnat pl. energia, dollareina 100,1 97,3 119,0 123,5 129,2
  -26,0 -2,8 22,3 3,7 4,6
Öljyn hinta, dollaria/barreli1 52,4 44,0 56,1 56,6 56,3
  -47,1 -15,9 27,4 0,9 -0,6
Euron arvo Yhdysvaltain dollareina 1,11 1,11 1,07 1,07 1,07
  -16,5 -0,2 -3,3 0,1 0,0
 1 Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus.     

 

Lähde: Suomen Pankki maaliskuu 2017.
11. Vertailu: nykyinen ja joulukuun 2016 ennuste    
  2016 e 2017 e 2018 e 2019
BKT, prosenttimuutos 1,6 1,6 1,5 1,3
Joulukuu 2016 1,0 1,3 1,2 1,2
Inflaatio (yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi), % 0,4 1,0 1,0 1,3
Joulukuu 2016 0,4 0,8 0,8 1,0
Vaihtotase, % BKT:stä -0,8 -1,4 -0,7 -0,5
Joulukuu 2016 -0,8 -0,9 -1,0 -0,9
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto, % BKT:stä -2,0 -2,1 -1,9 -1,7
Joulukuu 2016 -2,5 -2,6 -2,4 -2,2
Julkisyhteisöjen velka (EDP), % BKT:stä 64,9 66,2 67,1 67,4
Joulukuu 2016 65,6 68,2 70,1 71,3
Työttömyysaste 8,8 8,6 8,3 8,1
Joulukuu 2016 8,8 8,5 8,3 8,2

 

Takaisin ylös