Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
1652 kuvio kuviota

Suorat sijoitukset Venäjälle

Venäjän ulkomainen velka

Nykyiset haavoittuvuudet Yhdysvalloissa eroavat finanssikriisiä edeltävistä vuosista

Yhdysvaltain yritysten joukkovelkakirjalainakannasta 2/3 kuuluu korkean riskin tai alemman investointiluokan yhtiöille

Etenkin pienten ja keskisuurten pankkien vakavaraisuus on kohentunut Yhdysvalloissa

Hoitamattomien lainojen määrät ovat kasvussa etenkin auto- ja luottokorttiluotoissa

Kotitalouksien velkaantumisen kehitys on ollut tasaista viime vuosina

Asuntohinnat ovat palautuneet kriisiä edeltäville tasoille Yhdysvalloissa

Latauslista