Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
1866 kuvio kuviota

Kiinan väestörakenne ja sen ennuste

Kiinaa ja Hongkongia koskevat julkaisut vuosina 2018 ja 2019

Kiinan osuus maan tavaraviennin arvosta

Peruskoulun varaan jääneiden työllisyystilanne on heikko

Käytettävissä olevat rahatulot koulutusasteen mukaan, keskiarvo

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet ansaitsevat selvästi muita enemmän

Suomen 25–34 -vuotiaiden korkea-aste tutkinnot ovat vähintään kandidaatin tasoisia

Varsinkin nuorten ikäluokkien sijoitus koulutusvertailussa on romahtanut

Latauslista