Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
1200 kuvio kuviota

Italian valtion ja pankkien velkakirjalainojen luottoriskinvaihtosopimusten hinnat (5 vuoden CDS)

Ikääntyneet säästävät edelleen muuta väestöä suuremman osan tuloistaan

Kotitalouksien säästämisaste on ollut pitkään alhainen

Kulutusmenot reagoivat taantumaan heikommin kuin 1990-luvun laman aikana

Ikääntyneiden kulutuserot ovat seuranneet tulojen kasvua

Ikääntyneiden osuus kotitalouksien tuloista kasvoi taantuman aikana

Kuluttajahinnat kasvavat edelleen hitaasti

Eläkeikää lähestyvien ikäluokkien osallistuminen työmarkkinoille kasvaa edelleen

Latauslista