Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
2572 kuviota

Euroalueen rahamarkkinakorkoja

Yksityinen kulutus ja nettovienti tukivat kasvua vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä

Kaikki lyhyen aikavälin mallit ennustavat talouskasvun jatkuvan

Koko talouden luottamus on laskenut joulukuussa

Kuluttajien luottamus on heikentynyt voimakkaasti vuoden viimeisellä neljänneksellä

Palveluihin liittyvät Google-haut ovat laskeneet pandemiatilanteen heikennyttyä

Suomalaisten liikkuminen asettunut normaalia matalammalle tasolle

Myönnetyt asuinrakennusten rakennusluvat kääntyivät lokakuussa laskuun

Työllisyysaste on saavuttanut pandemiaa edeltäneen tasonsa

Työllisyysodotukset ovat korkealla tasolla kaikilla toimialoilla

Suomen kasvunäkymät ovat menneitä vuosikymmeniä vaisummat

Julkisyhteisöjen rahoitusjäämän muutoksiin vaikuttavat tekijät

MTO:n tavoittaminen pitäisi velkasuhteen aisoissa

Latauslista