Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
3252 kuviota

Maailmantalouden ja eri maaryhmien BKT:n kasvu

Suurimpien talouksien BKT:n kasvu

Inflaatio globaalisti ja eri maaryhmissä

Kansainvälisen kaupan kasvu

Energian ja ruoan hinnat sekä tarjontahäiriöt käynnistivät inflaation kiihtymisen euroalueella

Euroalueella palkkojen nousu ollut lähinnä reaktiota kallistuneisiin kuluttajahintoihin

Euroalueen pitkittynyt inflaatio heijastunut lyhyisiin odotuksiin

Euroalueen pitkät inflaatio-odotukset palautuneet 2 prosentin tuntumaan

Euroalueen ja Yhdysvaltojen julkisen sektorin rakenteellinen alijäämä vuosina 2019–2023, % BKT:stä

Saksan, Ranskan, Espanjan ja Italian julkisen sektorin rakenteellinen alijäämä vuosina 2019–2023, % BKT:stä

Julkisen velan kehitys euroalueen suurimmissa talouksissa vuosina 2003–2023

Koron ja kasvuvauhdin erotus euroalueen suurimmissa talouksissa vuosina 1994–2024

Yksityinen kulutus ja investoinnit kehittyneet vaisusti vuoden 2019 jälkeen

Tehtyjen työtuntien määrä kasvanut palvelualoilla ja julkisella sektorilla

Rahapolitiikan kiristyminen on välittynyt rahoituskustannuksiin

Euroalueen inflaatio hidastunut erityisesti energian ja teollisuustuotteiden hintojen laskun vuoksi

Euroalueen keskipitkän ajan inflaatio-odotukset tasaantuneet

Latauslista