Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
1569 kuvio kuviota

Yksityisen sektorin lainakantojen vuosikasvu ja TLTRO-sarjojen alkamisajankohdat

Markkinat odottavat EKP:n nostavan ohjauskorkojaan myöhemmin kuin viime syksynä arvioitiin

Italian valtionlainojen korot ovat yhä korkeammat kuin vuoden 2018 alussa

Euroalueen julkisen velan odotetaan jatkavan supistumistaan suhteessa BKT:hen

Yksikkötyökustannusten kasvu voimistunut palkkojen nousun ja vaimean tuottavuuden kasvun takia

Inflaatio on hidastunut alkuvuonna, kun öljyn hinnan vaikutus on vaimentunut

Latauslista