Lyhyesti sanottuna

Talous toipuu taantumasta

Suomen talous toipuu vähitellen taantumasta. Kulutus kasvaa, koska hintojen nousu on hidastunut ja kotitalouksien tulot kasvavat taas hintoja nopeammin. Kotitalouksien ja yritysten luottamus siihen, että taloudella menee lähitulevaisuudessa paremmin, alkaa myös vähitellen vahvistua. Kun talous elpyy, myös työpaikkoja syntyy.

Suomen talous on toipumassa taantumasta. Hintojen ja korkojen nousu on syönyt kotitalouksien ostovoimaa ja hillinnyt yritysten haluja hankkia uusia koneita ja laitteita, joiden avulla ne voisivat kasvattaa tuotantoaan. Tilanne näyttää kuitenkin nyt paremmalta. Viime kuukausien aikana inflaatio eli hintojen nousu on hidastunut selvästi, ja inflaation ennustetaan pysyvän hitaana myös loppuvuonna. Kotitalouksien tulot kasvavat hintoja nopeammin, jolloin niillä on aikaisempaa enemmän varaa kuluttaa rahaa tavaroihin ja palveluihin. Rahoitusmarkkinoilla odotetaan lainakorkojen laskevan vähitellen, mikä helpottaisi asuntovelallisten tilannetta. 

Taantumasta toipuminen tapahtuu pienin askelin, ja vielä vuonna 2024 Suomen talouden tuotanto jää pienemmäksi kuin edellisenä vuonna. Kotitalouksien luottamus talouskehitykseen paranee vähitellen, jolloin ne uskaltavat kuluttaa enemmän. Yritysten tekemät investoinnit ja niiden tuottamien tavaroiden ja palveluiden vienti alkavat hiljalleen piristyä, mikä tukee talouden toipumista. Hallitus on päättänyt julkisten menojen leikkauksista ja veronkorotuksista. Ne vahvistavat julkista taloutta, mutta samalla ne kuitenkin hidastavat kotitalouksien ostovoiman kasvua. Työpaikkojen määrän odotetaan vielä jonkin verran vähenevän tänä vuonna, koska työmarkkinoilla on tapana seurata talouskehitystä pienellä viiveellä.

Kuvio 1.

Vuonna 2025 taantuma on ohi ja talous kasvaa runsaan prosentin vuosivauhtia. Seuraavana vuonna kasvu vielä hiukan kiihtyy. Markkinaodotusten mukainen lainakorkojen lasku helpottaisi varsinkin asuntorakentamisen toipumista ahdingostaan, kun ihmiset tohtisivat taas ottaa asuntolainaa. Myös yritysten investoinnit koneisiin ja laitteisiin alkavat kasvaa.  Vienti piristyy sitä mukaa, kun talouskasvu Suomen vientimarkkinoilla pääsee vauhtiin. 

Kun talouskasvu vuonna 2025 pääsee tukevammalle pohjalle, työpaikkoja on taas tarjolla enemmän kuin edellisinä vuosina ja työllisyystilanne paranee. Samalla kun suhdannetilanne kohenee, myös hinnat ja kustannukset nousevat vuonna 2025 hieman edellistä vuotta nopeammin.

Vaikka taantuma väistyy, Suomen talouskasvu jää tulevina vuosina vaimeaksi. Yhtenä syynä on se, että yritykset ovat viime vuosina investoineet koneisiin, laitteisiin ja muihin tuotantovälineisiin vain vähän, eikä niillä ole siksi mahdollisuuksia kasvattaa toimintaansa nopeasti. Suomen talouskasvua jarruttaa myös väestön ikääntyminen. Viimeaikaiset kriisit, kuten Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja koronapandemia, ovat voineet pitkäkestoisesti heikentää mahdollisuuksia talouden kasvuun.

SIIRRY LUKEMAAN KOKO ARTIKKELI