Blogi

Blogi: Keskuspankkien yrityslainaostot alkavat tänään euroalueella

Samuli Koivisto
Kirjoittaja
Markkina-analyytikko

Suomen Pankki aloittaa tänään yhdessä viiden muun euroalueen keskuspankin kanssa yritysten velkakirjalainojen ostot koko eurojärjestelmän puolesta. Yrityslainojen osto-ohjelma on osa laajaa arvopapereiden osto-ohjelmaa, jossa eurojärjestelmä ostaa julkisen sektorin velkapapereita, pankkien liikkeeseen laskemia joukkolainoja, omaisuusvakuudellisia velkakirjoja ja yrityslainoja yhteensä noin 80 mrd. eurolla kuukaudessa. Osto-ohjelman tavoitteena on saada euroalueen talouskasvu vauhtiin ja palauttaa inflaatio eurojärjestelmän hintavakaustavoitteen mukaiselle tasolle. Yrityslainojen osto-ohjelma yhdessä myös kesäkuussa alkavan uuden pitkäaikaisen kohdennetun rahoitusoperaation kanssa monipuolistaa EKP:n mittavaa elvytysohjelmaa suuntaamalla keskuspankkirahoitusta entistä suoremmin yritysten rahoituksen ja investointitoiminnan edistämiseen.

Suomen Pankki on yksi niistä harvoista euroalueen keskuspankeista, joilla on aiempaa kokemusta oman varallisuuden sijoittamisesta yritysten joukkovelkakirjoihin. Suomen Pankki on sijoittanut yrityslainoihin 2000-luvun alusta saakka. Pankki on ollut aktiivisesti mukana yrityslainojen osto-ohjelman suunnittelussa ja valmisteluissa.

Suomen Pankki toteuttaa yrityslainojen ostoja yhdessä Saksan, Ranskan, Italian, Espanjan ja Belgian keskuspankkien kanssa. Yrityslainojen ostot on jaettu kansallisten keskuspankkien kesken yritysten kotipaikan perusteella. Suomen Pankki ostaa luonnollisesti suomalaisten yritysten ja sen lisäksi seuraavissa euromaissa sijaitsevien yritysten yrityslainoja: Irlanti, Itävalta, Latvia, Liettua ja Viro. Tiedot ostetuista määristä julkaistaan EKP:n verkkosivuilla.

Ohjelmassa ostetaan vain korkean luottoluokituksen saaneita arvopapereita: velkakirjalla tulee olla investointiluokan luottoluokitus ja sen on täytettävä eurojärjestelmän vakuuskelpoisuusvaatimukset. Ostettavat arvopaperit ovat juoksuajaltaan vähintään 6 kuukautta ja enintään 30 vuotta. Yritysten täytyy sijaita euroalueella, ja siten monikansallisten yhtiöiden euroalueelle perustamien tytäryhtiöiden euromääräiset joukkovelkakirjalainat ovat hyväksyttyjä ohjelmassa. Osto-ohjelmaan eivät sisälly pankkien tai niiden tytäryhtiöiden liikkeeseen laskemat velkakirjat eivätkä erillisten varainhoitoyhtiöiden paperit. Tarkemmat määritelmät osto-ohjelmaan kelpaamattomista liikkeeseenlaskijoista löytyvät EKP:n neuvoston 2.6.2016 julkaistusta tiedotteesta ja EKP:n päätöksestä.

Suomen Pankki tai mikään muukaan keskuspankki ei tee ostoja mihin hintaan tahansa. Suomen Pankki toimii markkinaehtoisesti, mikä on erityisen tärkeää yrityslainamarkkinoilla, jossa liikkeeseenlaskumäärät voivat vaihdella kausiluonteisesti. Ostoihin liittyviä riskejä arvioidaan kattavasti. Riskejä rajoitetaan emissiokohtaisilla limiiteillä (muiden kuin julkisten yritysten osalta enimmillään 70 % liikkeeseenlaskusta). Eurojärjestelmä arvioi velkapapereiden ostokelpoisuuden ja luottoriskin sekä seuraa säännöllisesti arvopapereiden riskejä. Yrityssektorin ostoista tulevat riskit jaetaan eurojärjestelmän kesken. Suomen Pankin osuus riskeistä ja tuotoista rajautuu siten pankin suhteelliseen kokoon eurojärjestelmässä.

Yritysten velkakirjoja tullaan ostamaan sekä suoraan emissioista että jälkimarkkinoilta. Vaikka ostoja ei ole vielä tehty, toistaiseksi osto-ohjelman markkinavaikutukset ovat olleet yritysten kannalta positiiviset. Välittömästi maaliskuussa ohjelman julkistamisen jälkeen yritysten velkakirjalainojen tuotot laskivat euroalueella selvästi. Tuottojen lasku alentaa yritysten rahoituskustannuksia, mikä osaltaan kannustaa yrityksiä investoimaan. Euroalueen yritykset ovatkin hyödyntäneet kevään aikana edullisia rahoitusolosuhteita laskemalla liikkeeseen uusia yrityslainoja aikaisempaa enemmän.

Takaisin ylös