Siirry sisältöön

Julkaisutiedot

Euro & talous 1 • 2015
Julkaisupäivä 25.3.2015
23. vuosikerta
Julkaisu ilmestyy viisi kertaa vuodessa.

Päätoimittaja
Erkki Liikanen

Toimitusneuvosto
Jenni Hellström, puheenjohtaja
Juha Kilponen
Samu Kurri
Elisa Newby
Katja Taipalus
Jouko Vilmunen
Petri Uusitalo, sihteeri

Öljyn hinnan lasku tulonsiirto tuottajilta kuluttajille-, Rahapolitiikka tukee euroalueen palautumista
kriisistä-, Ennusteessa riskejä molempiin suuntiin- ja Venäjän talous ja tuonti supistuvat
tänä vuonna tuntuvasti -artikkelit on laadittu Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla
toimistopäällikkö Samu Kurrin johdolla.

Kirjoittajat
Hanna Freystätter
Juhana Hukkinen
Pasi Ikonen
Mikael Juselius
Riikka Nuutilainen
Sami Oinonen
Eeva Kerola
Vesa Korhonen
Seija Parviainen
Jouko Rautava
Tomi Kortela

Assistentit
Heli Honkaharju
India Roland

Toimitus
Suomen Pankin kielipalvelutoimisto ja viestintäyksikkö

Uutiskirjeiden tilaukset
www.eurojatalous.fi

Julkaisun aineistoa saa vapaasti lainata, mutta lähde on mainittava.

ISSN 1456-5862 (verkkojulkaisu)

Suomen Pankki
PL 160
00101 HELSINKI

Puhelin: 010 8311
Faksi: (09) 174 872
www.eurojatalous.fi
www.suomenpankki.fi

Latauslista