Siirry sisältöön

Julkaisutiedot

Euro & talous 2 • 2016
Julkaisupäivät 12. ja 19.5.2016
24. vuosikerta
Julkaisu ilmestyy viisi kertaa vuodessa.

Rahoitusjärjestelmän vakaus -julkaisu Suomen Pankin yhtenä ydintehtävänä on osaltaan huolehtia rahoitusmarkkinoiden luotettavasta, tehokkaasta ja vakaasta toiminnasta. Pankki arvioi säännöllisesti rahoitusjärjestelmän haavoittuvuuksia ja riskejä, jotka voivat laukaista tai voimistaa talouden häiriöitä. Kyseessä ei ole ennuste vaan analyysi rahoitusjärjestelmän mahdollisista kehityskuluista.

Euro ja talous -sivustolla julkaistava rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevä arvio on tarkoitettu rahoitusjärjestelmän toimijoiden, muiden viranomaisten ja laajan yleisön informaatioksi sekä edistämään rahoitusjärjestelmän vakauteen liittyvää keskustelua. Tavoitteena on, että nämä tahot ottavat rahoitusjärjestelmän tilan ja näkymät huomioon omassa toiminnassaan. Vakausarvion lisäksi artikkelit käsittelevät ajankohtaisia teemoja. Arviot perustuvat tietoihin, jotka olivat käytettävissä 9.5.2016.

Päätoimittaja
Erkki Liikanen

Toimitusneuvosto
Jenni Hellström, puheenjohtaja
Juha Kilponen
Samu Kurri
Paavo Miettinen
Elisa Newby
Jouko Vilmunen
Petri Uusitalo, sihteeri

Ohjausryhmä
Miettinen, Paavo
Snellman, Heli
Taipalus, Katja
Timonen, Jouni
Vauhkonen; Jukka 

Kirjoittajat
Asplund, Tuulia
Haajanen, Jyrki
Kauko, Karlo
Korpinen, Kasperi
Koskinen, Kimmo
Leino, Topias
Manninen, Otso
Putkuri, Hanna
Pylkkönen, Pertti
Savolainen, Eero
Tölö, Eero
Vauhkonen, Jukka
Virtanen, Jere

Kuviot ja aineistot
Nina Björklund

Toimitus
Suomen Pankin kielipalvelutoimisto ja viestintäyksikkö

Uutiskirjeiden tilaukset
www.eurojatalous.fi

Julkaisun aineistoa saa vapaasti lainata, mutta lähde on mainittava.

ISSN 1456-5862 (verkkojulkaisu)

Suomen Pankki
PL 160
00101 HELSINKI

Puhelin: 010 8311
Faksi: (09) 174 872
www.eurojatalous.fi
www.suomenpankki.fi 

Latauslista