Siirry sisältöön

Julkaisutiedot

Euro & talous 4 • 2016
Julkaisupäivä 29.9.2016
24. vuosikerta
Julkaisu ilmestyy viisi kertaa vuodessa.

Päätoimittaja
Erkki Liikanen

Toimitusneuvosto
Jenni Hellström, puheenjohtaja
Juha Kilponen
Samu Kurri
Paavo Miettinen
Elisa Newby
Jouko Vilmunen
Petri Uusitalo, sihteeri

Artikkelit
Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous -numeron artikkelit on laadittu Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla toimistopäällikkö Samu Kurrin johdolla.

Kirjoittajat
Juho Anttila
Hanna Freystätter
Juhana Hukkinen
Pasi Ikonen
Juuso Kaaresvirta
Eeva Kerola
Vesa Korhonen
Tomi Kortela
Mika Kortelainen
Kimmo Koskinen
Samu Kurri
Helinä Laakkonen
Elisa Newby
Sami Oinonen
Seija Parviainen 
Lauri Vilmi

Kuviot ja taulukot
India Roland

Toimitus
Suomen Pankin kielipalvelutoimisto ja viestintäyksikkö

Uutiskirjeiden tilaukset
eurojatalous.fi

Julkaisun aineistoa saa vapaasti lainata, mutta lähde on mainittava.

ISSN 1456-5862 (verkkojulkaisu)

Suomen Pankki
PL 160
00101 HELSINKI
Puhelin: 010 8311
www.eurojatalous.fi
www.suomenpankki.fi

Latauslista