Siirry sisältöön

Julkaisutiedot

Euro & talous 5 • 2016
Julkaisupäivät 28.11.2016 ja 13.12.2016
24. vuosikerta
Julkaisu ilmestyy viisi kertaa vuodessa.

Päätoimittaja
Erkki Liikanen

Toimitusneuvosto
Jenni Hellström, puheenjohtaja
Juha Kilponen
Samu Kurri
Paavo Miettinen
Elisa Newby
Jouko Vilmunen
Petri Uusitalo, sihteeri

Ennuste on laadittu Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla ennustepäällikkö Juha Kilposen johdolla.

Vakausarvio on laadittu rahoitusmarkkina- ja tilasto-osastolla osastopäällikkö Katja Taipaluksen johdolla.

Kirjoittajat
Juha Itkonen
Lauri Kajanoja
Jarkko Kivistö
Tomi Kortela
Meri Obstbaum
Petri Mäki-Fränti
Mikko Sariola
Antti Suutari
Juuso Vanhala
Hannu Viertola

Vakausarvion kirjoittajat
Tuulia Asplund
Paavo Miettinen
Hanna Putkuri
Eero Savolainen
Jukka Topi
Jukka Vauhkonen

Kuviot ja aineistot
Nina Björklund
Maria Kosunen
Anna Marin
Juhani Törrönen

Toimitus
Suomen Pankin kielipalvelutoimisto ja viestintäyksikkö

Uutiskirjeiden tilaukset
www.eurojatalous.fi

Julkaisun aineistoa saa vapaasti lainata, mutta lähde on mainittava.

ISSN 1456-5862 (verkkojulkaisu)

Suomen Pankki
PL 160
00101 HELSINKI
Puhelin: 010 8311
www.eurojatalous.fi
www.suomenpankki.fi

Latauslista