Siirry sisältöön

Julkaisutiedot

Euro & talous 1 • 2017
Julkaisupäivä 30.3.2017
25. vuosikerta
Julkaisu ilmestyy viisi kertaa vuodessa.

Päätoimittaja
Erkki Liikanen

Toimitusneuvosto
Jenni Hellström, puheenjohtaja
Hanna Freystätter
Juha Kilponen
Paavo Miettinen
Elisa Newby
Jouko Vilmunen
Petri Uusitalo, sihteeri

Artikkelit
Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous -numeron artikkelit on laadittu Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla vt. toimistopäällikkö Hanna Freystätterin johdolla.

Kirjoittajat
Hanna Freystätter
Juhana Hukkinen
Pasi Ikonen
Eeva Kerola
Jarmo Kontulainen
Tomi Kortela
Mika Kortelainen
Kimmo Koskinen
Helinä Laakkonen
Sami Oinonen
Aleksi Paavola
Seija Parviainen
Jouko Rautava
Heli Simola 
Lauri Vilmi

Kuviot ja taulukot
Heli Honkaharju

Toimitus
Suomen Pankin kielipalvelutoimisto ja viestintäyksikkö

Uutiskirjeiden tilaukset
eurojatalous.fi

Julkaisun aineistoa saa vapaasti lainata, mutta lähde on mainittava.

ISSN 1456-5862 (verkkojulkaisu)

Suomen Pankki
PL 160
00101 HELSINKI
Puhelin: 010 8311
www.eurojatalous.fi
www.suomenpankki.fi

Latauslista