Siirry sisältöön

Julkaisutiedot

Euro & talous 2 • 2017
Julkaisupäivät 28.4., 5.5. ja 10.5.2017
25. vuosikerta
Julkaisu ilmestyy viisi kertaa vuodessa.

Rahoitusjärjestelmän vakaus -julkaisu Suomen Pankin yhtenä ydintehtävänä on osaltaan huolehtia rahoitusmarkkinoiden luotettavasta, tehokkaasta ja vakaasta toiminnasta. Pankki arvioi säännöllisesti rahoitusjärjestelmän haavoittuvuuksia ja riskejä, jotka voivat laukaista tai voimistaa talouden häiriöitä. Kyseessä ei ole ennuste vaan analyysi rahoitusjärjestelmän mahdollisista kehityskuluista.

Euro ja talous -sivustolla julkaistava rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevä arvio on tarkoitettu rahoitusjärjestelmän toimijoiden, muiden viranomaisten ja laajan yleisön informaatioksi sekä edistämään rahoitusjärjestelmän vakauteen liittyvää keskustelua. Tavoitteena on, että nämä tahot ottavat rahoitusjärjestelmän tilan ja näkymät huomioon omassa toiminnassaan. Vakausarvion lisäksi artikkelit käsittelevät ajankohtaisia teemoja.

Päätoimittaja
Erkki Liikanen

Toimitusneuvosto
Hellström, Jenni (puheenjohtaja)
Freystätter, Hanna
Kilponen, Juha
Miettinen, Paavo
Newby, Elisa
Vilmunen, Jouko
Uusitalo, Petri (sihteeri)

Ohjausryhmä
Miettinen, Paavo
Snellman, Heli
Taipalus, Katja
Timonen, Jouni
Vauhkonen; Jukka 

Kirjoittajat
Asplund, Tuulia
Kemppainen, Kari
Koskinen, Kimmo
Laakkonen, Helinä
Manninen, Otso
Miettinen, Paavo
Putkuri, Hanna
Pylkkönen, Pertti
Savolainen, Eero
Snellman, Heli
Topi, Jukka
Tuomikoski, Olli
Tölö, Eero
Vauhkonen, Jukka

Kuviot ja aineistot
Björklund, Nina
Jantunen, Lauri

Toimitus
Suomen Pankin kielipalvelutoimisto ja viestintäyksikkö

Uutiskirjeiden tilaukset
www.eurojatalous.fi

Julkaisun aineistoa saa vapaasti lainata, mutta lähde on mainittava.

ISSN 1456-5862 (verkkojulkaisu)

Suomen Pankki
PL 160
00101 HELSINKI

Puhelin: 09 1831
www.eurojatalous.fi
www.suomenpankki.fi 

Latauslista