Siirry sisältöön

Julkaisutiedot

Euro & talous 3 • 2017
Julkaisupäivä 13.6.2017
25. vuosikerta
Julkaisu ilmestyy viisi kertaa vuodessa.

Päätoimittaja
Erkki Liikanen

Toimitusneuvosto
Jenni Hellström, puheenjohtaja
Juha Kilponen
Samu Kurri
Paavo Miettinen
Elisa Newby
Jouko Vilmunen
Petri Uusitalo, sihteeri

Ennuste on laadittu Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla ennustepäällikkö Juha Kilposen johdolla.

Kirjoittajat
Essi Eerola
Juhana Hukkinen
Juha Itkonen
Lauri Kajanoja
Helvi Kinnunen
Jarkko Kivistö
Meri Obstbaum
Sami Oinonen
Petri Mäki-Fränti
Mikko Sariola
Juuso Vanhala
Hannu Viertola
Matti Virén

Kuviot ja aineistot
Anna Marin
India Roland
Reijo Siiskonen
Juhani Törrönen

Toimitus
Suomen Pankin kielipalvelutoimisto ja viestintäyksikkö

Uutiskirjeiden tilaukset
www.eurojatalous.fi

Julkaisun aineistoa saa vapaasti lainata, mutta lähde on mainittava.

ISSN 1456-5862 (verkkojulkaisu)

Suomen Pankki
PL 160
00101 HELSINKI
Puhelin: 010 8311
www.eurojatalous.fi
www.suomenpankki.fi

Latauslista