Siirry sisältöön

Julkaisutiedot

Euro & talous 4 • 2017
Julkaisupäivä 28.9.2017
25. vuosikerta
Julkaisu ilmestyy viisi kertaa vuodessa.

Päätoimittaja
Erkki Liikanen

Toimitusneuvosto
Jenni Hellström, puheenjohtaja
Hanna Freystätter
Esa Jokivuolle
Juha Kilponen
Paavo Miettinen
Elisa Newby
Petri Uusitalo, sihteeri

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous -numeron artikkelit on laadittu Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla toimistopäällikkö Hanna Freystätterin johdolla.

Kirjoittajat
Maria Eskelinen
Juhana Hukkinen
Pasi Ikonen
Juuso Kaaresvirta
Eeva Kerola
Jarmo Kontulainen
Tomi Kortela
Mika Kortelainen
Kimmo Koskinen
Helinä Laakkonen
Elisa Newby
Sami Oinonen
Seija Parviainen
Heli Simola
Lauri Vilmi

Kuviot ja aineistot
Heli Honkaharju

Toimitus
Suomen Pankin kielipalvelutoimisto ja viestintäyksikkö

Uutiskirjeiden tilaukset
www.eurojatalous.fi

Julkaisun aineistoa saa vapaasti lainata, mutta lähde on mainittava.

ISSN 1456-5862 (verkkojulkaisu)

Suomen Pankki
PL 160
00101 HELSINKI
Puhelin: 010 8311
www.eurojatalous.fi
www.suomenpankki.fi

Latauslista