Siirry sisältöön

Julkaisutiedot

Euro & talous 5 • 2017
Julkaisupäivä 18.12.2017
25. vuosikerta
Julkaisu ilmestyy viisi kertaa vuodessa.

Päätoimittaja
Erkki Liikanen

Toimitusneuvosto
Jenni Hellström, puheenjohtaja
Hanna Freystätter
Esa Jokivuolle
Juha Kilponen
Paavo Miettinen
Elisa Newby
Petri Uusitalo, sihteeri

Ennuste on laadittu Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla ennustepäällikkö Juha Kilposen johdolla.

Kirjoittajat
Juha Itkonen
Pirkka Jalasjoki
Petteri Juvonen
Lauri Kajanoja
Helvi Kinnunen
Jarkko Kivistö
Meri Obstbaum
Seija Parviainen
Petri Mäki-Fränti
Juuso Vanhala
Hannu Viertola

Kuviot ja aineistot
Anna Marin
Juhani Törrönen

Toimitus
Suomen Pankin kielipalvelut ja viestintäyksikkö

Uutiskirjeiden tilaukset
www.eurojatalous.fi

Julkaisun aineistoa saa vapaasti lainata, mutta lähde on mainittava.

ISSN 1456-5862 (verkkojulkaisu)

Suomen Pankki
PL 160
00101 HELSINKI
Puhelin: 09 1831
www.eurojatalous.fi
www.suomenpankki.fi

Latauslista