Siirry sisältöön

Julkaisutiedot

Euro & talous 1 • 2018
Julkaisupäivä 27.3.2018
26. vuosikerta
Julkaisu ilmestyy viisi kertaa vuodessa.

Päätoimittaja
Erkki Liikanen

Toimitusneuvosto
Elisa Newby, puheenjohtaja
Hanna Freystätter
Niko Herrala
Esa Jokivuolle
Juha Kilponen
Paavo Miettinen
Petri Uusitalo, sihteeri

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous -numeron artikkelit on laadittu Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla toimistopäällikkö Hanna Freystätterin johdolla.

Kirjoittajat
Hanna Freystätter
Eleonora Granziera
Markus Haavio
Juhana Hukkinen
Pasi Ikonen
Mikael Juselius
Eeva Kerola
Jarmo Kontulainen
Vesa Korhonen
Tomi Kortela
Mika Kortelainen
Kimmo Koskinen
Paavo Miettinen
Riikka Nuutilainen
Sami Oinonen
Seija Parviainen
Juha Suonpää
Lauri Vilmi

Kuviot ja aineistot
Heli Honkaharju
Sami Oinonen

Toimitus
Suomen Pankin kielipalveluryhmä ja viestintäyksikkö

Uutiskirjeiden tilaukset
www.eurojatalous.fi

Julkaisun aineistoa saa vapaasti lainata, mutta lähde on mainittava.

ISSN 1456-5862 (verkkojulkaisu)

Suomen Pankki
PL 160
00101 HELSINKI
Puhelin: 010 8311
www.eurojatalous.fi
www.suomenpankki.fi

Latauslista