Siirry sisältöön

Julkaisutiedot

Euro & talous 2 • 2018
Julkaisupäivät 27.4., 30.4., 8.5. ja 16.5.2018
26. vuosikerta
Julkaisu ilmestyy viisi kertaa vuodessa.

Rahoitusjärjestelmän vakaus -julkaisu Suomen Pankin yhtenä ydintehtävänä on osaltaan huolehtia rahoitusmarkkinoiden luotettavasta, tehokkaasta ja vakaasta toiminnasta. Pankki arvioi säännöllisesti rahoitusjärjestelmän haavoittuvuuksia ja riskejä, jotka voivat laukaista tai voimistaa talouden häiriöitä. Kyseessä ei ole ennuste vaan analyysi rahoitusjärjestelmän mahdollisista kehityskuluista.

Euro ja talous -sivustolla julkaistava rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevä arvio on tarkoitettu rahoitusjärjestelmän toimijoiden, muiden viranomaisten ja laajan yleisön informaatioksi sekä edistämään rahoitusjärjestelmän vakauteen liittyvää keskustelua. Tavoitteena on, että nämä tahot ottavat rahoitusjärjestelmän tilan ja näkymät huomioon omassa toiminnassaan. Vakausarvion lisäksi artikkelit käsittelevät ajankohtaisia teemoja.

Päätoimittaja
Erkki Liikanen

Toimitusneuvosto
Newby, Elisa (puheenjohtaja)
Freystätter, Hanna
Herrala, Niko
Jokivuolle, Esa
Kilponen, Juha
Miettinen, Paavo
Uusitalo, Petri (sihteeri)

Ohjausryhmä
Miettinen, Paavo
Snellman, Heli
Taipalus, Katja
Toivanen, Mervi 

Kirjoittajat
Asplund, Tuulia
Grym, Aleksi
Jantunen, Lauri
Kauko, Karlo
Koskinen, Kimmo
Laakkonen, Helinä
Laine, Tatu
Manninen, Otso
Miettinen, Paavo
Norring, Anni
Putkuri, Hanna
Pylkkönen, Pertti
Savolainen, Eero
Snellman, Heli
Tissari, Päivi
Toivanen, Mervi
Tolkki, Ville
Topi, Jukka
Tölö, Eero
Vauhkonen, Jukka

Kuviot ja aineistot
Björklund, Nina
Jantunen, Lauri

Toimitus
Suomen Pankin kielipalvelutoimisto ja viestintäyksikkö

Uutiskirjeiden tilaukset
www.eurojatalous.fi

Julkaisun aineistoa saa vapaasti lainata, mutta lähde on mainittava.

ISSN 1456-5862 (verkkojulkaisu)

Suomen Pankki
PL 160
00101 HELSINKI

Puhelin: 09 1831
www.eurojatalous.fi
www.suomenpankki.fi 

Latauslista