Siirry sisältöön

Julkaisutiedot

Euro & talous 3 • 2018
Julkaisupäivä 19.6.2018
26. vuosikerta
Julkaisu ilmestyy viisi kertaa vuodessa.

Päätoimittaja
Erkki Liikanen

Toimitusneuvosto
Newby, Elisa (puheenjohtaja)
Freystätter, Hanna
Herrala, Niko
Jokivuolle, Esa 
Kilponen, Juha
Miettinen, Paavo
Uusitalo, Petri (sihteeri)

Ennuste on laadittu Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla ennustepäällikkö Juha Kilposen johdolla.

Kirjoittajat
Itkonen, Juha
Granziera, Eleonora
Jalasjoki, Pirkka
Juvonen, Petteri
Kajanoja, Lauri
Kilponen, Juha
Kivistö, Jarkko
Obstbaum, Meri
Parviainen, Seija
Mäki-Fränti, Petri
Sariola, Mikko
Vanhala, Juuso
Viertola, Hannu
Virén, Matti

Kuviot ja aineistot
Marin, Anna
Törrönen, Juhani

Toimitus
Suomen Pankin kielipalvelutoimisto ja viestintäyksikkö

Uutiskirjeiden tilaukset
www.eurojatalous.fi

Julkaisun aineistoa saa vapaasti lainata, mutta lähde on mainittava.

ISSN 1456-5862 (verkkojulkaisu)

Suomen Pankki
PL 160
00101 HELSINKI
Puhelin: 09 1831
www.eurojatalous.fi
www.suomenpankki.fi

Latauslista