Siirry sisältöön

Julkaisutiedot

Euro & talous 4 • 2018
Julkaisupäivä 4.10.2018
26. vuosikerta
Julkaisu ilmestyy viisi kertaa vuodessa.

Päätoimittaja
Olli Rehn

Toimitusneuvosto
Elisa Newby, puheenjohtaja
Hanna Freystätter
Niko Herrala
Esa Jokivuolle
Juha Kilponen
Paavo Miettinen
Petri Uusitalo, sihteeri

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous -numeron artikkelit on laadittu Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla toimistopäällikkö Hanna Freystätterin johdolla.

Kirjoittajat
Hanna Freystätter
Niko Herrala
Juhana Hukkinen
Pasi Ikonen
Eeva Kerola
Jarmo Kontulainen
Vesa Korhonen
Tomi Kortela
Kimmo Koskinen
Sami Oinonen
Seija Parviainen
Jouko Rautava
Michaela Schmöller
Jussi Terho
Lauri Vilmi

Kuviot ja aineistot
Heli Honkaharju

Toimitus
Suomen Pankin kielipalveluryhmä ja viestintäyksikkö

Uutiskirjeiden tilaukset
www.eurojatalous.fi

Julkaisun aineistoa saa vapaasti lainata, mutta lähde on mainittava.

ISSN 1456-5862 (verkkojulkaisu)

Suomen Pankki
PL 160
00101 HELSINKI
Puhelin: 010 8311
www.eurojatalous.fi
www.suomenpankki.fi

Latauslista