Siirry sisältöön

Julkaisutiedot

Euro & talous 5 • 2018
Julkaisupäivät 5.12. ja 18.12.2018
26. vuosikerta
Julkaisu ilmestyy viisi kertaa vuodessa.

Päätoimittaja
Olli Rehn

Toimitusneuvosto
Elisa Newby, puheenjohtaja
Hanna Freystätter
Niko Herrala
Esa Jokivuolle
Paavo Miettinen
Meri Obstbaum
Petri Uusitalo, sihteeri

Ennuste on laadittu Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaumin johdolla.

Vakausarvio on laadittu rahoitusmarkkina- ja tilasto-osastolla osastopäällikkö Katja Taipaluksen johdolla.

Ennusteraportin kirjoittajat
Pirkka Jalasjoki
Petteri Juvonen
Lauri Kajanoja
Juha Kilponen
Jarkko Kivistö
Meri Obstbaum
Seija Parviainen
Petri Mäki-Fränti
Mikko Sariola
Aino Silvo
Juuso Vanhala
Hannu Viertola
Matti Virén

Vakausarvion kirjoittajat
Katja Ahoniemi
Aleksi Grym
Karlo Kauko
Kimmo Koskinen
Helinä Laakkonen
Otso Manninen
Paavo Miettinen
Hanna Putkuri
Mervi Toivanen

Kuviot ja aineistot
Nina Björklund
Anna Marin
Ilona Vänni

Toimitus
Suomen Pankin kielipalvelut ja viestintäyksikkö

Uutiskirjeiden tilaukset
www.eurojatalous.fi

Julkaisun aineistoa saa vapaasti lainata, mutta lähde on mainittava.

ISSN 1456-5862 (verkkojulkaisu)

Suomen Pankki
PL 160
00101 HELSINKI
Puhelin: 09 1831
www.eurojatalous.fi
www.suomenpankki.fi

Latauslista