Siirry sisältöön

Julkaisutiedot

Euro & talous 4 • 2019
Julkaisupäivä 3.10.2019
27. vuosikerta
Julkaisu ilmestyy viisi kertaa vuodessa.

Päätoimittaja
Olli Rehn

Toimitusneuvosto
Elisa Newby, puheenjohtaja
Hanna Freystätter
Niko Herrala
Esa Jokivuolle
Paavo Miettinen
Meri Obstbaum
Petri Uusitalo, sihteeri

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous -numeron artikkelit on laadittu Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla toimistopäällikkö Hanna Freystätterin johdolla.

Kirjoittajat
Hanna Freystätter
Niko Herrala
Pasi Ikonen
Eeva Kerola
Jarmo Kontulainen
Kimmo Koskinen
Riikka Nuutilainen
Sami Oinonen
Seija Parviainen
Michaela Schmöller
Kristian Tötterman
Lauri Vilmi

Kuviot ja aineistot
Heli Honkaharju

Toimitus
Suomen Pankin kielipalveluryhmä ja viestintäyksikkö

Uutiskirjeiden tilaukset
www.eurojatalous.fi

Julkaisun aineistoa saa vapaasti lainata, mutta lähde on mainittava.

ISSN 1456-5862 (verkkojulkaisu)

Suomen Pankki
PL 160
00101 HELSINKI
Puhelin: 010 8311
www.eurojatalous.fi
www.suomenpankki.fi

Latauslista