Siirry sisältöön

Julkaisutiedot

Euro & talous 5 • 2019
Julkaisupäivä 17.12.2019
27. vuosikerta
Julkaisu ilmestyy viisi kertaa vuodessa.

Päätoimittaja
Olli Rehn

Toimitusneuvosto
Newby, Elisa (puheenjohtaja)
Freystätter, Hanna
Herrala, Niko
Jokivuolle, Esa 
Miettinen, Paavo
Obstbaum, Meri
Uusitalo, Petri (sihteeri)

Ennuste on laadittu Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla ennustepäällikkö Meri Obstbaumin johdolla.

Kirjoittajat
Jalasjoki, Pirkka
Kajanoja, Lauri
Kokkinen, Arto
Lindblad, Annika
Mäki-Fränti, Petri
Obstbaum, Meri
Pönka, Harri
Sariola, Mikko
Silvo, Aino
Vanhala, Juuso
Viertola, Hannu

Kuviot ja aineistot
Marin, Anna
Törrönen, Juhani

Toimitus
Suomen Pankin kielipalvelutoimisto ja viestintäyksikkö

Uutiskirjeiden tilaukset
www.eurojatalous.fi

Julkaisun aineistoa saa vapaasti lainata, mutta lähde on mainittava.

ISSN 1456-5862 (verkkojulkaisu)

Suomen Pankki
PL 160
00101 HELSINKI
Puhelin: 09 1831
www.eurojatalous.fi
www.suomenpankki.fi
vuosikertomus.suomenpankki.fi

Latauslista