Siirry sisältöön

Julkaisutiedot

Euro & talous 3 • 2020

Julkaisupäivä 9.6.2020
28. vuosikerta
Julkaisu ilmestyy vuonna 2020 kuusi kertaa.

Päätoimittaja
Olli Rehn

Toimitusneuvosto
Hellström, Jenni; puheenjohtaja
Freystätter, Hanna
Herrala, Niko
Jokivuolle, Esa
Miettinen, Paavo
Obstbaum, Meri
Uusitalo, Petri; sihteeri

Ennuste on laadittu Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla ennustepäällikkö Meri Obstbaumin johdolla.

Kirjoittajat
Jalasjoki, Pirkka
Kajanoja, Lauri
Kokkinen, Arto
Kortelainen, Mika
Lindblad, Annika
Mäki-Fränti, Petri
Obstbaum, Meri
Pönka, Harri
Sariola, Mikko
Schmöller, Michaela
Silvo, Aino
Vanhala, Juuso
Viertola, Hannu
Vilmi, Lauri

Kuviot ja taulukot
Marin, Anna
Törrönen, Juhani

Toimitus
Suomen Pankin kielipalveluryhmä ja viestintäyksikkö

Uutiskirjeiden tilaukset
eurojatalous.fi

Julkaisun aineistoa saa vapaasti lainata, mutta lähde on mainittava.
ISSN 1456-5862 (verkkojulkaisu)

Suomen Pankki
PL 160
00101 HELSINKI
Puhelin: 09 1831

eurojatalous.fi
suomenpankki.fi
vuosikertomus.suomenpankki.fi
rahamuseo.fi
bofit.fi
kansakunnanomaisuutta.fi 

Latauslista