Siirry sisältöön

Julkaisutiedot

Euro & talous 4 • 2020
Julkaisupäivä 25.8.2020
28. vuosikerta
Julkaisu ilmestyy vuonna 2020 kuusi kertaa.

Päätoimittaja
Olli Rehn

Toimitusneuvosto
Jenni Hellström, puheenjohtaja
Hanna Freystätter
Niko Herrala
Esa Jokivuolle
Paavo Miettinen
Meri Obstbaum
Petri Uusitalo, sihteeri

Artikkelit on laadittu Suomen Pankin markkinaoperaatiot-osastolla.

Kirjoittajat
Hanna Haavanlammi
Niko Herrala
Marjaaja Hohti
Matti Ilmanen
Katri Järvinen
Juha Niemelä
Teemu Peltoniemi
Kristian Tötterman
Tuomas Välimäki

Toimitus
Suomen Pankin kielipalveluryhmä ja viestintäyksikkö

Uutiskirjeiden tilaukset
eurojatalous.fi

Julkaisun aineistoa saa vapaasti lainata, mutta lähde on mainittava.

ISSN 1456-5862 (verkkojulkaisu)

Suomen Pankki
PL 160
00101 HELSINKI
Puhelin: 09 1831
eurojatalous.fi
suomenpankki.fi
vuosikertomus.suomenpankki.fi
rahamuseo.fi
bofit.fi
kansakunnanomaisuutta.fi

Latauslista