Siirry sisältöön

Julkaisutiedot

Euro & talous 6 • 2020

Julkaisupäivä 15.12.2020
28. vuosikerta
Julkaisu ilmestyy vuonna 2020 kuusi kertaa.

Päätoimittaja
Olli Rehn

Toimitusneuvosto
Hellström, Jenni; puheenjohtaja
Freystätter, Hanna
Herrala, Niko
Jokivuolle, Esa
Miettinen, Paavo
Obstbaum, Meri
Uusitalo, Petri; sihteeri

Ennuste on laadittu Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla ennustepäällikkö Meri Obstbaumin johdolla.

Kirjoittajat
Jalasjoki, Pirkka
Kajanoja, Lauri
Kivistö, Jarkko
Lindblad, Annika
Mäki-Fränti, Petri
Obstbaum, Meri
Pönka, Harri
Sariola, Mikko
Vanhala, Juuso
Viertola, Hannu

Kuviot ja taulukot
Marin, Anna
Pitkänen, Sofia

Toimitus
Suomen Pankin kielipalveluryhmä ja viestintäyksikkö

Uutiskirjeiden tilaukset
eurojatalous.fi

Julkaisun aineistoa saa vapaasti lainata, mutta lähde on mainittava.
ISSN 1456-5862 (verkkojulkaisu)

Suomen Pankki
PL 160
00101 HELSINKI
Puhelin: 09 1831

eurojatalous.fi
suomenpankki.fi
vuosikertomus.suomenpankki.fi
rahamuseo.fi
bofit.fi
kansakunnanomaisuutta.fi 

Latauslista