Siirry sisältöön

Julkaisutiedot

Euro & talous 1 • 2021

Julkaisupäivä 4.5.2021
29. vuosikerta
Julkaisu ilmestyy vuonna 2021 viisi kertaa.

Päätoimittaja
Olli Rehn

Toimitusneuvosto
Jenni Hellström, puheenjohtaja
Hanna Freystätter
Niko Herrala
Esa Jokivuolle
Paavo Miettinen
Meri Obstbaum
Petri Uusitalo, sihteeri

Rahoitusjärjestelmän vakaus -julkaisu Suomen Pankin yhtenä ydintehtävänä on osaltaan huolehtia rahoitusmarkkinoiden luotettavasta, tehokkaasta ja vakaasta toiminnasta. Pankki arvioi säännöllisesti rahoitusjärjestelmän haavoittuvuuksia ja riskejä, jotka voivat laukaista tai voimistaa talouden häiriöitä. Kyseessä ei ole ennuste vaan analyysi rahoitusjärjestelmän mahdollisista kehityskuluista.

Euro ja talous -sivustolla julkaistava rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevä arvio on tarkoitettu rahoitusjärjestelmän toimijoiden, muiden viranomaisten ja laajan yleisön informaatioksi sekä edistämään rahoitusjärjestelmän vakauteen liittyvää keskustelua. Tavoitteena on, että nämä tahot ottavat rahoitusjärjestelmän tilan ja näkymät huomioon omassa toiminnassaan. Vakausarvion lisäksi artikkelit käsittelevät ajankohtaisia teemoja.

Ohjausryhmä
Paavo Miettinen
Katja Taipalus
Mervi Toivanen

Kirjoittajat
Aaltonen, Markus
Ahoniemi, Katja
Asplund, Tuulia
Kauko, Karlo
Kiviniemi, Arttu
Koskinen, Kimmo
Kärkkäinen, Samu
Laakkonen, Helinä
Loman, Tanja
Miettinen, Paavo
Mäki-Fränti, Petri
Nyholm, Juho
Putkuri, Hanna
Salenius, Tommi
Topi, Jukka
Vauhkonen, Jukka
Voutilainen, Ville

Kuviot ja aineistot
Björklund, Nina

Toimitus
Suomen Pankin kielipalvelutoimisto ja viestintäyksikkö

Uutiskirjeiden tilaukset
eurojatalous.fi

Julkaisun aineistoa saa vapaasti lainata, mutta lähde on mainittava.

ISSN 1456-5862 (verkkojulkaisu)

Suomen Pankki
PL 160
00101 HELSINKI

Puhelin: 09 1831
eurojatalous.fi
suomenpankki.fi
vuosikertomus.suomenpankki.fi
rahamuseo.fi
bofit.fi
kansakunnanomaisuutta.fi

Latauslista