Siirry sisältöön

Julkaisutiedot

Euro & talous 2 • 2021

Julkaisupäivä 19.5.2021
29. vuosikerta
Julkaisu ilmestyy vuonna 2021 viisi kertaa.

Päätoimittaja
Olli Rehn

Toimitusneuvosto
Jenni Hellström, puheenjohtaja
Hanna Freystätter
Niko Herrala
Esa Jokivuolle
Paavo Miettinen
Meri Obstbaum
Petri Uusitalo, sihteeri

 

Ohjausryhmä
Päivi Heikkinen
Kirsi Ripatti
Jussi Terho
Tuomas Välimäki

Kirjoittajat
Aleksi Grym
Päivi Heikkinen
Matti Hellqvist
Timo Iivarinen
Jonna Ijäs
Kari Kemppainen
Jenni Liikanen
Pasi Miettinen
Meri Sintonen
Kari Takala
Tuomas Välimäki
Anne Wirtavuori

Kuviot ja aineistot
Maksujärjestelmät osasto ja viestintäyksikkö

Toimitus
Suomen Pankin kielipalvelutoimisto ja viestintäyksikkö

Uutiskirjeiden tilaukset
eurojatalous.fi

Julkaisun aineistoa saa vapaasti lainata, mutta lähde on mainittava.

ISSN 1456-5862 (verkkojulkaisu)

Suomen Pankki
PL 160
00101 HELSINKI

Puhelin: 09 1831
eurojatalous.fi
suomenpankki.fi
vuosikertomus.suomenpankki.fi
rahamuseo.fi
bofit.fi
kansakunnanomaisuutta.fi

Latauslista