Siirry sisältöön

Julkaisutiedot

Euro & talous 3 • 2021

Julkaisupäivä 15.6.2021
29. vuosikerta
Julkaisu ilmestyy vuonna 2021 viisi kertaa.

Päätoimittaja
Olli Rehn

Toimitusneuvosto
Jenni Hellström, puheenjohtaja
Hanna Freystätter
Niko Herrala
Esa Jokivuolle
Paavo Miettinen
Meri Obstbaum
Petri Uusitalo, sihteeri

Ennuste on laadittu Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla ennustepäällikkö Meri Obstbaumin johdolla.

Kirjoittajat
Pirkka Jalasjoki
Lauri Kajanoja
Samu Kärkkäinen
Annika Lindblad
Petri Mäki-Fränti
Meri Obstbaum
Harri Pönka
Mikko Sariola
Juuso Vanhala
Hannu Viertola

Kuviot ja taulukot
Anna Marin
Sofia Pitkänen

Toimitus
Suomen Pankin kielipalveluryhmä ja viestintäyksikkö

Uutiskirjeiden tilaukset
eurojatalous.fi

Julkaisun aineistoa saa vapaasti lainata, mutta lähde on mainittava.
ISSN 1456-5862 (verkkojulkaisu)

Suomen Pankki
PL 160
00101 HELSINKI
Puhelin: 09 1831

eurojatalous.fi
suomenpankki.fi
vuosikertomus.suomenpankki.fi
rahamuseo.fi
bofit.fi
kansakunnanomaisuutta.fi 

Latauslista