Siirry sisältöön

Julkaisutiedot

Euro & talous 4 • 2021
Julkaisupäivä 16.9.2021
29. vuosikerta
Julkaisu ilmestyy vuonna 2021 viisi kertaa.

Päätoimittaja
Olli Rehn

Toimitusneuvosto
Jenni Hellström, puheenjohtaja
Hanna Freystätter
Niko Herrala
Esa Jokivuolle
Helinä Laakkonen
Meri Obstbaum
Petri Uusitalo, sihteeri

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous -numeron artikkelit on laadittu Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla toimistopäällikkö Hanna Freystätterin johdolla.

Kirjoittajat
Hanna Freystätter
Juhana Hukkinen
Pasi Ikonen
Miia Janatuinen
Jarmo Kontulainen
Mika Kortelainen
Annika Kuusela
Olli-Matti Laine
Jaakko Nelimarkka
Sami Oinonen
Seija Parviainen
Ville Pikkarainen
Lauri Poutanen
Lauri Vilmi

Kuviot ja aineistot
Heli Honkaharju

Toimitus
Suomen Pankin kielipalveluryhmä ja viestintäyksikkö

Uutiskirjeiden tilaukset
eurojatalous.fi

Julkaisun aineistoa saa vapaasti lainata, mutta lähde on mainittava.

ISSN 1456-5862 (verkkojulkaisu)

Suomen Pankki
PL 160
00101 HELSINKI
Puhelin: 09 1831
eurojatalous.fi
suomenpankki.fi
vuosikertomus.suomenpankki.fi
rahamuseo.fi
bofit.fi
kansakunnanomaisuutta.fi

Latauslista