Siirry sisältöön

Julkaisutiedot

Euro & talous 5 • 2021

Julkaisupäivä 17.12.2021
29. vuosikerta
Julkaisu ilmestyy vuonna 2021 viisi kertaa.

Päätoimittaja
Olli Rehn

Toimitusneuvosto
Jenni Hellström, puheenjohtaja
Hanna Freystätter
Matti Hellqvist
Niko Herrala
Esa Jokivuolle
Helinä Laakkonen
Meri Obstbaum
Petri Uusitalo, sihteeri

Ennuste on laadittu Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla ennustepäällikkö Meri Obstbaumin johdolla.

Kirjoittajat
Pirkka Jalasjoki
Lauri Kajanoja
Jarkko Kivistö
Arto Kokkinen
Annika Lindblad
Petri Mäki-Fränti
Meri Obstbaum
Harri Pönkä
Mikko Sariola
Aino Silvo
Taina Sinivuori
Juuso Vanhala
Hannu Viertola

Kuviot ja taulukot
Anna Marin
Juhani Törrönen

Toimitus
Suomen Pankin kielipalveluryhmä ja viestintäyksikkö

Uutiskirjeiden tilaukset
eurojatalous.fi

Julkaisun aineistoa saa vapaasti lainata, mutta lähde on mainittava.
ISSN 1456-5862 (verkkojulkaisu)

Suomen Pankki
PL 160
00101 HELSINKI
Puhelin: 09 1831

eurojatalous.fi
suomenpankki.fi
vuosikertomus.suomenpankki.fi
rahamuseo.fi
bofit.fi

Latauslista