Siirry sisältöön

Julkaisutiedot

Euro & talous 3 • 2022
Julkaisupäivä 29.9.2022
30. vuosikerta
Julkaisu ilmestyy vuonna 2022 neljä kertaa.

Päätoimittaja
Olli Rehn

Toimitusneuvosto
Matti Hellqvist
Jenni Hellström, puheenjohtaja
Niko Herrala
Esa Jokivuolle
Helinä Laakkonen
Meri Obstbaum
Petri Uusitalo, sihteeri
Lauri Vilmi

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous -numeron artikkelit on laadittu Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla vanhemman neuvonantajan Lauri Vilmin johdolla.

Kirjoittajat
Pasi Ikonen
Jarmo Kontulainen
Mika Kortelainen
Samu Kärkkäinen
Olli-Matti Laine
Jaakko Nelimarkka
Sami Oinonen
Seija Parviainen
Lauri Poutanen
Lauri Vilmi

Kuviot ja aineistot
Heli Honkaharju

Toimitus
Suomen Pankin kielipalveluryhmä ja viestintäyksikkö

Uutiskirjeiden tilaukset
eurojatalous.fi

Julkaisun aineistoa saa vapaasti lainata, mutta lähde on mainittava.

ISSN 1456-5862 (verkkojulkaisu)

Suomen Pankki
PL 160
00101 HELSINKI
Puhelin: 09 1831
eurojatalous.fi
suomenpankki.fi
vuosikertomus.suomenpankki.fi
rahamuseo.fi
bofit.fi
kansakunnanomaisuutta.fi

Latauslista