Siirry sisältöön

Julkaisutiedot

Euro & talous 1 • 2022

Julkaisupäivä 4.5.2022
30. vuosikerta
Julkaisu ilmestyy vuonna 2022 neljä kertaa.

Päätoimittaja
Olli Rehn

Toimitusneuvosto
Jenni Hellström, puheenjohtaja
Matti Hellqvist
Niko Herrala
Esa Jokivuolle
Helinä Laakkonen
Meri Obstbaum
Petri Uusitalo, sihteeri
Lauri Vilmi

Rahoitusjärjestelmän vakaus -julkaisu Suomen Pankin yhtenä ydintehtävänä on osaltaan huolehtia rahoitusmarkkinoiden luotettavasta, tehokkaasta ja vakaasta toiminnasta. Pankki arvioi säännöllisesti rahoitusjärjestelmän haavoittuvuuksia ja riskejä, jotka voivat laukaista tai voimistaa talouden häiriöitä. Kyseessä ei ole ennuste vaan analyysi rahoitusjärjestelmän mahdollisista kehityskuluista.

Euro ja talous -sivustolla julkaistava rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevä arvio on tarkoitettu rahoitusjärjestelmän toimijoiden, muiden viranomaisten ja laajan yleisön informaatioksi sekä edistämään rahoitusjärjestelmän vakauteen liittyvää keskustelua. Tavoitteena on, että nämä tahot ottavat rahoitusjärjestelmän tilan ja näkymät huomioon omassa toiminnassaan. Vakausarvion lisäksi artikkelit käsittelevät ajankohtaisia teemoja.

Ohjausryhmä
Hanna Freystätter
Helinä Laakkonen
Katja Taipalus

Kirjoittajat
Katja Ahoniemi
Tuulia Asplund
Jyrki Haajanen
Karlo Kauko
Arttu Kiviniemi
Heidi Koponen
Kimmo Koskinen
Helinä Laakkonen
Otso Manninen
Pasi Miettinen
Juho Nyholm
Hanna Putkuri
Mervi Toivanen
Jukka Topi
Jukka Vauhkonen
Ville Voutilainen

Kuviot ja aineistot
Nina Björklund

Toimitus
Suomen Pankin kielipalvelutoimisto ja viestintäyksikkö

Uutiskirjeiden tilaukset
eurojatalous.fi

Julkaisun aineistoa saa vapaasti lainata, mutta lähde on mainittava.

ISSN 1456-5862 (verkkojulkaisu)

Suomen Pankki
PL 160
00101 HELSINKI

Puhelin: 09 1831
eurojatalous.fi
suomenpankki.fi
vuosikertomus.suomenpankki.fi
rahamuseo.fi
bofit.fi

Latauslista