Siirry sisältöön

Julkaisutiedot

Euro & talous 2 • 2022

Julkaisupäivä 21.6.2022
30. vuosikerta
Julkaisu ilmestyy vuonna 2022 neljä kertaa.

Päätoimittaja
Olli Rehn

Toimitusneuvosto
Jenni Hellström, puheenjohtaja
Matti Hellqvist
Niko Herrala
Esa Jokivuolle
Helinä Laakkonen
Meri Obstbaum
Petri Uusitalo, sihteeri
Lauri Vilmi

Ennuste on laadittu Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla ennustepäällikkö Meri Obstbaumin johdolla.

Kirjoittajat
Pirkka Jalasjoki
Jarkko Kivistö
Annika Lindblad
Petri Mäki-Fränti
Veera Nippala
Juho Nyholm
Meri Obstbaum
Harri Pönkä
Mikko Sariola
Aino Silvo
Juuso Vanhala
Hannu Viertola

Kuviot ja taulukot
Anna Marin
Juhani Törrönen

Toimitus
Suomen Pankin kielipalveluryhmä ja viestintäyksikkö

Uutiskirjeiden tilaukset
eurojatalous.fi

Julkaisun aineistoa saa vapaasti lainata, mutta lähde on mainittava.
ISSN 1456-5862 (verkkojulkaisu)

Suomen Pankki
PL 160
00101 HELSINKI
Puhelin: 09 1831

eurojatalous.fi
suomenpankki.fi
vuosikertomus.suomenpankki.fi
rahamuseo.fi
bofit.fi

Latauslista