Siirry sisältöön

Julkaisutiedot

Euro & talous 2 • 2015
Julkaisupäivä 21.5.2015
23. vuosikerta
Julkaisu ilmestyy viisi kertaa vuodessa.

Rahoitusjärjestelmän vakaus -julkaisu
Suomen Pankin yhtenä ydintehtävänä on osaltaan huolehtia rahoitusmarkkinoiden luotettavasta, tehokkaasta ja vakaasta toiminnasta. Pankki arvioi säännöllisesti rahoitusjärjestelmän haavoittuvuuksia ja riskejä, jotka voivat laukaista tai voimistaa talouden häiriöitä. Kyseessä ei ole ennuste vaan analyysi rahoitusjärjestelmän mahdollisista kehityskuluista.

Euro ja talous -sivustolla julkaistava rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevä arvio on tarkoitettu rahoitusjärjestelmän toimijoiden, muiden viranomaisten ja laajan yleisön informaatioksi sekä edistämään rahoitusjärjestelmän vakauteen liittyvää keskustelua. Tavoitteena on, että nämä tahot ottavat rahoitusjärjestelmän tilan ja näkymät huomioon omassa toiminnassaan. Vakausarvion lisäksi artikkelit käsittelevät ajankohtaisia teemoja. Arviot perustuvat tietoihin, jotka olivat käytettävissä 8.5.2015.

Päätoimittaja
Erkki Liikanen

Toimitusneuvosto
Jenni Hellström, puheenjohtaja
Juha Kilponen
Samu Kurri
Elisa Newby
Katja Taipalus
Jouko Vilmunen
Petri Uusitalo, sihteeri

Ohjausryhmä
Otso Manninen
Katja Taipalus
Jouni Timonen
Jukka Vauhkonen
Kimmo Virolainen

Kirjoittajat
Esala, Lauri
Fungáčová, Zuzana
Haajanen, Jyrki
Honkanen, Johanna
Koponen, Risto
Koskinen, Jenni
Koskinen, Kimmo
Manninen, Otso
Mäki-Fränti, Petri
Putkuri, Hanna
Pylkkönen, Pertti
Savolainen, Eero
Taipalus, Katja
Topi, Jukka
Tölö, Eero
Vauhkonen, Jukka

Kuviot ja aineistot
Nina Björklund

Toimitus
Suomen Pankin kielipalvelutoimisto ja viestintäyksikkö

Uutiskirjeiden tilaukset
www.eurojatalous.fi

Julkaisun aineistoa saa vapaasti lainata, mutta lähde on mainittava.

ISSN 1456-5862 (verkkojulkaisu)

Suomen Pankki
PL 160
00101 HELSINKI
Puhelin: 010 8311
www.eurojatalous.fi
www.suomenpankki.fi

 

Latauslista