Siirry sisältöön

Julkaisutiedot

Euro & talous 5 • 2015
Julkaisupäivä 10.12.2015
23. vuosikerta
Julkaisu ilmestyy viisi kertaa vuodessa.

Päätoimittaja
Erkki Liikanen

Toimitusneuvosto
Jenni Hellström, puheenjohtaja
Juha Kilponen
Samu Kurri
Elisa Newby
Katja Taipalus
Jouko Vilmunen
Petri Uusitalo, sihteeri

Ennuste on laadittu Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla ennustepäällikkö Juha Kilposen johdolla.

Vakausarvio on laadittu rahoitusmarkkina- ja tilasto-osastolla toimistopäällikkö Katja Taipaluksen johdolla.

Ennusteen kirjoittajat
Essi Eerola
Juhana Hukkinen
Juha Itkonen
Helvi Kinnunen
Jarkko Kivistö
Meri Obstbaum
Petri Mäki-Fränti
Mikko Sariola
Juuso Vanhala
Hannu Viertola

Vakausarvion kirjoittajat
Tuulia Asplund
Henna Karhapää
Otso Manninen
Hanna Putkuri
Pertti Pylkkönen

Kuviot ja aineistot
Nina Björklund
Anna Marin
Reijo Siiskonen

Toimitus
Suomen Pankin kielipalvelutoimisto ja viestintäyksikkö

Uutiskirjeiden tilaukset
www.eurojatalous.fi

Julkaisun aineistoa saa vapaasti lainata, mutta lähde on mainittava.

ISSN 1456-5862 (verkkojulkaisu)

Suomen Pankki
PL 160
00101 HELSINKI
Puhelin: 010 8311
www.eurojatalous.fi
www.suomenpankki.fi

Latauslista