Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
32 kuvio kuviota

Viiden suurimman pankin osuus koko pankkisektorin taseesta maittain

Asuntojen suhteelliset hinnat ja hintojen vuotuinen muutos

Yksityisen sektorin luottokanta/BKT-suhteen trendipoikkeama

Pankkien toteutuneet ja ennustetut luottotappiot

Selvitysaste Euroclear Finlandin järjestelmissä

Ylikuumenemisen signaalit Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla: osakehintojen ja osinkojen suhde 31.5.1903–31.3.2015

Ylikuumenemisen signaalit Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla: osakkeiden hinnat 31.5.1903–31.3.2015

Latauslista