Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
2757 kuviota

Venäjän raakaöljylle on löytynyt uusia markkinoita Aasiasta

Öljy- ja kaasusektori on kannatellut Venäjän kokonaistuotantoa

Euroalueen yön yli -koronvaihtosopimuksista johdetut odotukset lyhyen markkinakoron tasosta

Euroalueen julkisen talouden vaje ja velka suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Kuluttajaluottamus matelee pohjamudissa

Euroalueen palkkaindikaattoreiden kehitys (neljännesvuositiedot).

Hinta-palkkakierteen synnyn pelkistetty mekanismi

Esimerkki järjestelmäriskin synnystä

Luottopolitiikka kiristyi sekä Suomessa että euroalueella finanssikriisissä

Lainaehdot ovat pysyneet pitkään lähes muuttumattomina

Lainakysyntä on heikentynyt Suomessa euroaluetta laajemmin viime aikoina

Korrelaatio toteutuneen ja odotetun luottopolitiikan välillä on heikentynyt

BKT-kasvulla ja BLS-muuttujilla on selvä yhteys

Korrelaatio talouskasvun kanssa on suurinta pienillä viipeillä

Luotonanto-olosuhteiden korrelaatiot BKT:n kanssa ovat kutistuneet

BLS-muuttujat edeltävät talouden luottamuksen käänteitä

Luotonanto-olosuhteet edeltävät ajallisesti investointeja

Investointilainakysyntä on vähentynyt laaja-alaisesti tänä vuonna

Latauslista