Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
4 kuvio kuviota

Tanskan työmarkkinat tehokkaimmat, hyödykemarkkinoilla ei isoja eroja

Asuntomarkkinoiden notkahdus vienyt Tanskan tuotantokuilun vaihtelun kauemmas

Kotitalouksien velkaantuminen ei johdu rahapolitiikan eri poluista

Erot inflaatiossa pieniä EMU-aikana

Latauslista