Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
2205 kuviota

Työmarkkinakehityksessä rakennetyöttömyyttä nostavia ja laskevia vaikutuksia

NAWRU:n koronaa edeltävä alasuuntainen kehitys on taittunut

Beveridge-käyrässä siirtymä ylöspäin

Avoimia työpaikkoja enemmän kaikissa ammattipääluokissa kuin koronaa edeltävänä aikana

Lyhytkestoinen työttömyys palautunut koronaa edeltävälle tasolle

Raaka-aineiden hintakehitys ja tarjontakapeikot kiihdyttäneet euroalueen tuottajahintainflaatiota

Euroalueella inflaation kiihtyminen pitkälti energian hinnoista johtuvaa

Pohjainflaatio kiihtynyt poikkeuksellisen voimakkaasti Yhdysvalloissa, euroalueella vastaavaa kehitystä ei ole havaittavissa

Yksittäiset alaerät selittävät pääosan euroalueen ja Yhdysvaltojen inflaation kiihtymisestä

Markkinat odottavat euroalueen inflaation asettuvan pidemmällä aikavälillä 1,5–2,5 prosentin haarukkaan

Julkinen velka on kasvanut useiden vuosikymmenten ajan, velkojen maakohtaiset erot suuret

Alhainen korkotaso pitää julkisen velan korkomenot pieninä

Julkisen talouden odotetaan säilyvän alijäämäisenä lähivuosina

Reaalinen tasapainokorko euroalueella 2005–2021

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi (YKHI), euroalue, 1998N1–2021N2

Rahapolitiikkakorot euroalueella 1998 – 2021

Ilmoitus PEPP-ohjelmasta 18.3.2020 laski selvästi pitkien valtionlainojen korkoa mutta ei riskitöntä pitkää korkoa

Osto-ohjelmien vaikutus tuotantoon ja inflaatioon on ollut selvästi positiivinen

Kuvioon on piirretty osto-ohjelmien vaikutus prosenttiyksikköinä muuttujiin verrattuna tilanteeseen, jossa pandemian aikaisia osto-ohjelmia ei olisi toteutettu. Laskelma on tuotettu SVAR-mallista siten, että vaihtoehtoisessa skenaariossa euroalueen pitkä korko olisi noin 0,6 prosenttiyksikköä korkeampi. Harmaat alueet kuvaavat mallin antamaa 68 prosentin luottamusväliä.

Latauslista