Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
14 kuvio kuviota

Raaka-aineiden hintojen lasku jatkunut

Osinkojen määrä pysynyt ennallaan toimintaylijäämän supistumisesta huolimatta

Tuonnin arvon supistuminen hidastui syksyllä

Viennin arvon supistuminen kiihtyi syksyllä

Latauslista