Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
15 kuvio kuviota

Työvoima, pääoma ja tuottavuus ovat supistuneet

Tehdasteollisuuden pääomaintensiivisyys sopeutumassa alemmalle tasolle

Investoiminen on kallistunut myös suhteessa kulutukseen

Investointien hintataso korreloi tulotason kanssa

Investointihyödykkeiden hintataso Suomessa euroalueeseen verrattuna

Kotimaisten investointihyödykkeiden hintataso on noussut viime vuosina

Suomi on Euroopan kallein investointimaa

Yritysten markkina-arvo kasvanut pääomakannan supistumisesta huolimatta

Latauslista