Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
2184 kuviota

Lähikuukausien tuotanto- ja kysyntäodotukset laskeneet edellisvuodesta, mutta kriisiaikoihin on vielä matkaa

Globaali ruoan hintaindeksi nousi maaliskuussa 2022 historiallisen korkealle

Ruoan hinnan nousu on ollut huomattavinta alhaisen tulotason maissa

Yksityinen kulutus vauhditti kasvua toisella neljänneksellä

Työllisyysaste heikkenee suhdannetilanteen vanavedessä

Energian hinnannousu kiihdyttää inflaatiota

Käteisen automaattinostot Nordean korteilla koronakaudella vuoteen 2019 verrattuna ja Suomen Pankin käteisen liikkeeseenlaskun vuosimuutos, %

Käteisen saatavuuden heikentyminen Suomessa

Käteismaksujen hyväksymisessä koetut kuluttajien ongelmat

Arvioitu kuormitetun lainanhoitorasitteen jakauma (painotettu uusien asuntolainojen koolla)

Kuormitetun lainanhoitorasitteen pääsääntöisen ylärajan ylittävien lainojen osuus kaikista uusista asuntolainoista seutukunnittain.

Inflaatio on pysynyt poikkeuksellisen nopeana

Markkinoiden odotus €STR-korosta 22.7.2022

12 kk euribor jaettuna keskimääräiseen korko-odotukseen seuraavan 12 kk aikana (12 kk €STR-koronvaihtosopimus) ja riskilisään

Kotitaloudet ovat velkaantuneet etenkin noususuhdanteissa

Kotitalouksien säästämisen kohdentuminen pääomaan ja rahoitusvarallisuuteen

Kotitalouksien vähäinen säästäminen on yhteydessä kulutusluottokannan kasvuun

Latauslista