Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
1852 kuviota

Kauppataseen ylijäämä on vahvistunut

Koronapandemia ei pääosin näytä jättäneen pysyviä jälkiä ulkomaankauppaan

Vienti- ja tuontihinnat ovat vuonna 2021 kohonneet poikkeuksellisen korkealle

Palvelukauppa supistui huomattavasti heti vuoden 2020 toisella neljänneksellä

Matkailupalveluiden tase supistui pandemian vaikutuksesta tasapainoon

Ensitulon tili on ollut ylijäämäinen pitkään

Pandemian aikana menot kansainväliseen yhteistyöhön kasvattivat Suomen menoja

Kotitalouksien velka on jatkanut kasvuaan

Voimakkaasti velkaantuneiden kotitalouksien osuus kasvanut hiukan viime vuosina

Kuvio 3. Voimakkaasti velkaantuneet kotitaloudet painottuneet suuri- ja keskituloisiin

Asunto-osakeyhtiölainoja on eniten suurituloisimmilla

Voimakkaasti velkaantuneista suurin osa kuuluu kotitalouksien bruttovarallisuudeltaan varakkaimpiin kymmenyksiin

Voimakkaasti velkaantuneiden varallisuus ylittää selvästi niiden velat

Voimakkaasti velkaantuneet negatiivisen nettovarallisuuden kotitaloudet yleensä pieni- tai keskituloisia

Velkavipu ja korkotason alhaisuus auttoivat nettovarallisuuden kasvattamisessa 2010-luvulla

Voimakkaasti velkaantuneiden kotitalouksien rahoitusvarallisuus suhteessa velkoihin on melko vähäistä

Korkomenojen osuus voimakkaasti velkaantuneiden kotitalouksien tuloista on laskenut huomattavasti

Voimakkaasti velkaantuneillakin on merkittävää taloudellista liikkumavaraa

Latauslista