Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
2654 kuviota

Keskituntiansiot ovat nousseet Suomessa lähes samaa vauhtia muun euroalueen kanssa

Reaalipalkat alkoivat Suomessa nousta vuoden 2023 alussa, aiemmin kuin euroalueella keskimäärin

Kotitalouksien ostovoima vahvistui vuoden 2023 aikana

Kotitalouksien ostovoima vahvistuu edelleen lähivuosina

Suomen Venäjän-viennissä ennen sotaa tärkeimpien tavaroiden kokonaisviennin ja Venäjän-viennin kehitys viime vuosina

Suomen raakaöljyn koko tuonnin määrä ja Suomen sähkön tuotannon ja nettotuonnin määrä

Suomen ja kilpailijamaiden osuudet maailmankaupasta pienentyneet

Markkinaosuuden supistumisessa korostuvat kilpailukykytekijät

Rakennevaikutus muuttui negatiiviseksi finanssikriisin myötä

Kilpailukykytekijä myötäili kustannuskilpailukyvyn kehitystä varsinkin finanssikriisin jälkeisinä vuosina

Maavaikutuksen suunta on riippunut varsinkin Euroopan kehityksestä

Suomen tavaravienti on vain harvoin suuntautunut maailmankaupan kasvualoille

Viennin suuria muutoksia selittää vientimarkkinoiden lisäksi vientirakenne

Viennin kasvu kiihtyy vientimarkkinoiden kasvua nopeammaksi

Vaihtoehtoislaskelmassa suhdanne tilapäisesti paranee odotettua enemmän vuosina 2025–2026

Työttömyysaste laskee suhteessa perusennusteeseen ja on pienempi kuin rakenteellinen työttömyys

Latauslista