Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
40 kuvio kuviota

Rakenteellinen alijäämä ei juurikaan pienene: julkisyhteisöjen rahoitusaseman muutoksiin vaikuttavat tekijät

Viennin vaikeudet kasvattaisivat velkaantumista

Vientikysynnän väheneminen hidastaisi talouskasvua selvästi

Suomessa hallinnolliset hinnat ovat nousseet nopeammin kuin euroalueella

Viennin kehitys euroalueelle ja euroalueen ulkopuolelle

Latauslista