Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
34 kuvio kuviota

Kilpailukykymittareiden kehitys pitkällä aikavälillä

Suomen ulkoinen tasapaino heikentynyt

Välituotteisiin sisältyvät palkat nousseet

Tehdasteollisuuden kilpailukyvyn heikkeneminen jatkunut

Tehdasteollisuuden reaalisten yksikkötyökustannusten nousu ollut jyrkkä

Valuuttakurssien kehityksellä merkittävä vaikutus yksikkötyökustannuksiin

Taantuma kasvatti yksikkötyökustannuksia

Euron heikkeneminen on osaltaan parantanut kustannuskilpailukykyä viime vuosina

Latauslista