Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
46 kuvio kuviota

Viennin ja vientimarkkinoiden kehitys, kun vientikysyntä kasvaa

Nettoviennin kasvun vaikutus bruttokansantuotteen kehitykseen 2017–2019

Kannattavuusmarginaalin vaikutus yrityksen työllisyyskasvuun

Kannattavuusmarginaalin vaikutus yritysten kontribuutioon toimialan työpaikoista

Työn tuottavuuden vaikutus palkkoihin, vientisektori

Työn tuottavuuden vaikutus palkkoihin, teollisuus

Työn tuottavuuden muutosten vaikutus palkkoihin, kaikki yritykset

Talouskasvun voimistuminen hidastaa velkasuhteen kasvua, muttei riitä taittamaan sitä lähivuosina

Latauslista