Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
10 kuvio kuviota

Suurin osa ruotsalaisten pankkien dollarirahoitukssesta lyhytaikaista

Valuuttasuojauksen kallistuessa japanilaisten sijoitukset Yhdysvaltojen valtionlainoihin eivät enää kannata

Koron- ja valuuttasopimuksen korkoero markkinakorkoon kertoo katetun korkopariteetin rikkoutumisesta

Euroalueen rahamarkkinarahastot sijoittavat kasvavassa määrin rahamarkkinapapereihin

Prime-rahastojen sijoitukset pankkeihin supistuivat Yhdysvaltainrahamarkkinauudistuksen jälkeen

Pankkien kansainvälinen rahoitus suuntautuu nouseviin talouksiin ja offshore-keskuksiin

Merkittävä osa pankkien kansainvälisestä dollarirahoituksesta kanavoituu muutaman maan pankkien kautta

Ulkomaisten sijoittajien osuus Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoilla on kasvanut finanssikriisin jälkeen

Latauslista