Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
1272 kuviota

SDR:ien kanavoinnin kautta lisäresursseja hauraiden maiden käyttöön

Koronakriisin odotetaan jättävän suurimmat talousvauriot köyhimpiin maihin

Kuluttajainflaatio korkealla, pohjavaikutukset ulottuvat alkuvuoteen 2022

Yksittäiset alaerät selittävät pääosan Yhdysvaltojen inflaation kiihtymisestä

Yhdysvaltain työmarkkinat elpyneet nopeasti

Työkustannusindeksi noussut erityisesti palvelusektorin kontakti-intensiivisillä aloilla

Euroopan keskuspankin uuden rahapolitiikan strategian inflaatiotavoite

Markkinahintaisella bruttokansantuotteella mitattuna maailman suurimmat taloudet vuonna 2020 sekä miljonäärien lukumäärä suhteessa talouden kokoon näissä maissa

Suorien sijoitusten kanta Venäjällä 1Q2021, mrd. USD

Työmarkkinakehityksessä rakennetyöttömyyttä nostavia ja laskevia vaikutuksia

NAWRU:n koronaa edeltävä alasuuntainen kehitys on taittunut

Beveridge-käyrässä siirtymä ylöspäin

Avoimia työpaikkoja enemmän kaikissa ammattipääluokissa kuin koronaa edeltävänä aikana

Lyhytkestoinen työttömyys palautunut koronaa edeltävälle tasolle

Raaka-aineiden hintakehitys ja tarjontakapeikot kiihdyttäneet euroalueen tuottajahintainflaatiota

Euroalueella inflaation kiihtyminen pitkälti energian hinnoista johtuvaa

Latauslista