Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
1107 kuviota

TIPS (TARGET Instant Payment Settlement)

CBDC-rahan tasevaikutukset liikkeeseenlaskun eri vaiheissa

Kotitalouslainojen jakautuminen eri toimijoiden välillä Suomessa

Kulutusluottojen jakautuminen eri toimijoiden välillä Suomessa

Yrityslainojen jakautuminen eri toimijoiden välillä Suomessa

Vaihtosuhdekorjatut yksikkötyökustannukset kasvavat hieman suhteessa euroalueeseen

Talous ampaisee vauhtiin, kun pandemia hellittää

Kuvio 1. Nettoluotonanto sektoreittain, % suhteessa BKT:hen

Yritysten voittoaste kasvoi, vaikka arvonlisäys pieneni

Yritysten vuoden 2020 tulojen ja menojen muutokset edellisvuodesta

Kotitalouksien tulojen ja menojen muutokset vuonna 2020

Julkisyhteisöjen maksamat tukipalkkiot, tulonsiirrot ja sosiaalietuudet vahvistivat yksityistä sektoria vuonna 2020

Kertyneiden säästöjen ohjaaminen kysyntään kasvattaa tuotantoa

Uusien lainojen keskikorot ovat pysyneet maltillisina

Latauslista