Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
1925 kuviota

Euroalueen BKT ei ole saavuttamassa aikaisempaa kasvutrendiään

Riskitön yön yli -korko (€STR), 2 vuoden riskitön korko ja korko-odotukset

Rahapolitiikan kiristymisen vaikutus inflaatioon

Rahapolitiikan kiristymisen vaikutus BKT:n vuosikasvuun

Markkinaperusteisen rahoituksen osuus yritysten rahoituksesta pysynyt vakaana EU:ssa

Markkinaperusteisen rahoituksen osuus. Rahoitusalan ulkopuolisten yritysten joukkovelkakirjalainojen ja listattujen osakkeiden summa suhteessa yritysten joukkovelkakirjalainojen, listattujen osakkeiden ja pankkilainojen summaan.

Jäsenmaiden välillä merkittäviä eroja kotitalouksien sijoitusasteessa

Kotitalouksien suorat sijoitukset. Kotitalouksien omistamien osakkeiden ja joukkovelkakirjalainojen summa jaettuna kotitalouksien omistamien listattujen osakkeiden, joukkovelkakirjalainojen, käteisen ja talletusten summalla.

Riskipääomasijoitukset suhteessa bruttokansantuotteeseen kehittyneet suotuisasti

Vuosittaisten riskipääomasijoitusten (venture capital) summa suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Yritykset EU:ssa riippuvaisempia pankkilainoista Yhdysvaltoihin verrattuna

Pankkilainojen ja yritysten joukkovelkakirjalainojen osuus yritysten ulkoisesta rahoituksesta EU:ssa ja Yhdysvalloissa.

Kasvu- ja pk-yritysten rahoitus EU:ssa merkittävästi Yhdysvaltoja vähäisempää

Uusi vuosittainen oman pääoman ehtoinen rahoitus kasvu- ja pk-yrityksille EU:ssa ja Yhdysvalloissa (mrd. EUR).

Talous alkaa toipua vuoden loppupuolella

Vain julkinen kulutus ja nettovienti ovat kasvaneet

Työllisyysasteen lasku jää vähäiseksi

Julkisen talouden rakenteellinen rahoitusasema ja vaihtotase Suomessa vuosina 2008–2022

Kotitalouksien asuntovarallisuus Suomessa desiileittäin

Kotitalouksien omistamat listatut osakkeet Suomessa desiileittäin

Kotitalouksien varallisuuden mediaani

Keskuspankin talletuskorko ja 12 kk:n euribor

Latauslista